*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Wednesday, March 10, 2010

ဟာသေလးမ်ား“ဒီမိန္းမနဲ႔မျဖစ္ပါဘူးကြာ”
တခါက သွ်မ္းနီအမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ကုိဗမာႏွင့္ဖူးစာပါ၍ ဆုံဖက္ၾကရာတြင္ ကုိဗမာကလည္း သွ်မ္းစကားမတတ္ သွ်မ္းအမ်ဳိသမီးကလည္း ဗမာစကားမတတ္ ဒီလုိႏွင့္ တစ္ေန႔ေသာ္ ထမင္းစားေသာက္ၾကရာတြင္ လင္ေယာက်ာ္းျဖစ္သူက မိန္းမေရ ျငဳပ္သီးသြားယူေပးစမ္း ဟုဆုိရာတြင္ မိန္းမခင္မ်ာစကား မတတ္၍ဘာလုပ္ ဘာကုိင္ရမန္းမသိ ျဖစ္ေနေလသည္ ထုိအခါ လင္ေယာက္က်ား ခင္ျဖစ္သူက စိတ္ဆုိး၍ ျမန္မာလုိ ေျပာလုိက္သည္မွာ “ဒီမိန္းမနဲ႔မျဖစ္ပါဘူးကြာ” လုိ႕ ဆုိလုိက္ရာ ဇနီး ျဖစ္ သူက ျငဳပ္သီးသြားယူေလသည္ ဇနီးျဖစ္သူအေသြးေပါက္လုိက္သည္မွာ မျဖစ္သည္ သွ်မ္းလုိ “ျငဳပ္သီး” ကြာသည္“သြား”ဟုေပါက္ေလသည္ ထုိႏွစ္ခုကိုဆက္စပ္၍ သြားလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ ေလသည္။ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 
 

blogger templates | Make Money Online