*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Wednesday, March 31, 2010

သွ်မ္းလူမ်ဳိးအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း* တခ်ိန္က ဆယ္လန္႔ၿမိဳ႕ေတာ္ေဟာင္းေနရာ

သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႕မွာ နန္ေက်ာက္၊ နန္ေခ်ာင္၊ (နန္ေက်ာင္းဟုလည္း အေရးအသားရွိသည္) မြန္ဂုိရုိက္ အႏြယ္၀င္ (သွ်မ္း-တိုင္း)မ်ား ျဖစ္သည္။ ေအဒီ ၉ရာစုအစဦးတြင္ တရုတ္ထန္မင္း ဆက္၏ တန္းခိုးထြား လာမႈ ေအာက္တြင္ နန္ေက်ာက္ျပည္ႀကီး (ယခုယူနန္ျပည္နယ္၊ တာလီေဒသ) ၿပိဳလဲၿပီး အင္အားနည္းပါ သြားခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္ အလံုးစံုပ်က္စီး သြားသည္ဟု မဆိုႏိုင္ဘဲ ထန္မင္းဆက္ကုန္၍ စုန္မင္းဆက္ လက္ထက္ထိတိုင္ ရပ္တည္ေန ႏိုင္ခဲ့ေသးသည္။ 

တရုတ္ျပည္ကို မြန္ဂို(တာတာ)တို႔က ၁၁-ရာစုတြင္ သိမ္းပိုက္ခဲ့ၿပီး နယ္ပယ္မ်ား ဆက္လက္ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ရာ ၄င္း သွ်မ္း-တိုင္း တို႔ကိုလည္း အလြတ္မေပးခဲ့ေခ်။ ထိုသို႔ မြန္ဂိုတို႔ရန္ေၾကာင့္ လူမ်ိဳးစုႀကီးၿပိဳကြဲသည့္ ရလာဒ္အျဖစ္ ေတာင္ဖက္တစ္ေလွ်ာက္ စုန္ဆင္းအေျခခ်ခဲ့ရာမွ သွ်မ္းလူမ်ိဳးအျဖစ္ ေပၚထြက္ လာၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ ယခုသွ်မ္းျပည္နယ္မွ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ လာအိုႏိုင္ငံတြင္ ေလာ(မႈန္း) လူမ်ိဳးမ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ထိုင္း လူမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့ၾကသည္။ 
 သို႕ေသာ္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားမွာလည္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားကဲ့သို႕ပင္ ေတာေတာင္ ထူထပ္သည့္ေဒသတြင္ အေျခခ်ခဲ့ၾကသည့္ သူမ်ားလဲ ရွိခဲ့သည့္အတြက္ လူမ်ိဳးစုငယ္ အမ်ားအျပား ကြဲျပားခဲ့ၿပီး ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဘာသာစကားတို႕ပါ အနည္းငယ္စီ ကြဲျပားၾကသည္။

ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင္႔ ဓေလ႔ထံုးစံ

သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာၿပီးလွ်င္ ဒုတိယအမ်ားဆံုး လူမ်ဳိးစု ျဖစ္သည္။ သွ်မ္းျပည္နယ္တြင္ သန္းေက်ာ္ ေနထိုင္ၿပီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ သိန္းေက်ာ္၊ စစ္ကုိင္းတုိင္းတြင္ ၁၀ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အျခားတုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ပ်ံ႕ႏွံ႔စြာ ေနထုိင္၍ လူမ်ဳိးစု ၃၅ စုပါ၀င္ေနထိုင္သည္။ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားမ်ားသည္ ပင္နီရင္ေစ့ တိုက္ပံုကို ခပ္ပြပြေဘာင္းဘီရွည္နွင့္ တြဲဖက္၀င္ ဆင္ၿပီး ခါးတြင္ ပု၀ါစစည္းေႏွာင္းေလ့ရိွသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ ေကာ္လာမဲ့ ရင္ဖံုးလက္ရွည္အကႌ်ကိုပတ္ လည္စင္းပါေသာ ရိုးရာလံုခ်ည္ႏွင့္ တြဲဖက္၀င္ဆင္သည္။

ဇမၺဴတံဆိပ္က်မ္း သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား

ဇမၺဴတံဆိပ္ က်မ္းရင္းတြင္ ေဖာ္ျပခ်က္အရ လင္း, သက္, ခ်င္း, ခံု, ရင္, ကတူး, ျမန္, အေက်ာ္, ဂင္, သွ်မ္း(၁၀)။ ဇ၀ါ, မ်က္ႏွာမည္း, ကသည္း, ေရမီးထြက္, ကရက္, လ၀, ေလာ, ပန္းေလာင္, တရက္, ယြန္း (၂၀)။ စႏု, ဘအူ, ကရင္, ကခ်င္, ဂေနာ, ေယာန္, လ၀ိုက္, တရုပ္, ယိုးဒယား, အနဲ (၃၀)။ သွ်မ္း (၃၄) မ်ိဳး- သွ်မ္း၊ ယြန္း(လာအို)၊ ကြီ၊ ဖ်င္၊ သအို၊ ဓေနာ၊ ပေလး၊ အင္၊ စံု(ဆံ)၊ ခမူ၊ ေကာ္(အခါ-အီေကာ)၊ ကိုးကန္႔၊ ခႏၱီးသွ်မ္း၊ ဂံု(ခြန္)၊ ေတာင္႐ိုး၊ ဓႏု၊ ပေလာင္၊ ေျမာင္ဇီး၊ ယင္းၾကား၊ ယင္းနက္၊ သွ်မ္းကေလး၊ သွ်မ္းႀကီး၊ လားဟူ၊ အင္းသား၊ အိုက္ဆြယ္၊ ပအို႔၀္ (ေတာင္သူ)၊ တိုင္းလြယ္၊ တိုင္းလ်မ္၊ ထိုင္းလံု၊ တိုင္းေလ့၊ မိုင္းသာ၊ ေမာသွ်မ္း၊ ၀ ။
ဘာသာႏွင့္စာေပ

 တရုတ္ျပည္သုိ႔ လည္းေကာင္း၊ နန္ခ်ဳိသွ်မ္းေဒသ သုိ႔လည္းေကာင္း၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာသည္ 6 ရာစု ကတည္းက ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း တရုပ္မွတ္တမ္း ( DAI ARCHITECTURE ) ၌ပါရွိသည္။ ခ်ိန္းမုိင္ကေမၻာဒီးယားမွ တစ္ဆင့္ ပင္လယ္လမ္း(သီဟုိဠ္) မွလာျခင္းျဖစ္သည္ဟုပါရွိသည္။ “ထုိေငါက္” (ပဲပင္ေပါက္) သွ်မ္းစာမူ သည္ ထုိအခ်ိန္မွရွိလာသည္ဟုဆုိပါသည္၊ ထုိကာလ၌ သွ်မ္းမ်ား ဗုဒၶဘာသာ၀င္ ျဖစ္လာသည္ အေလွ်ာက္ ဗုဒၶ၀င္သွ်မ္းစာ၊ သွ်မ္းကဗ်ာ၊ သွ်မ္းတရားေတာ္မ်ား ရွိလာရၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ၈-ရာစု အာသံ (အဟုမ္) ကုိသြားေရာက္ သိမ္းယူစဥ္ ဗုဒၶ၀ါဒ၊ ဗုဒၶ၀င္သွ်မ္းစာ၊ တရားစာမ်ား လည္းပါသြားခဲ့သည္။

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္

ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဆိုသည္မွာ ႏွစ္ေဟာင္းကုန္၍ ႏွစ္သစ္သို႔ ေရာက္ရွိခ်င္းပင္ျဖစ္သည္။ နတ္ေတာ္လတြင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ႏွစ္သစ္ကူးျခင္းကား သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ သီးျခားျပကၡဒိန္ ရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ညႊန္းလ်က္ရွိသည္ သွ်မ္းႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ သမိုင္းအရ သာသနာေတာ္ႏွစ္ ၄၅၀ (ဘီစီ ၉၄) တြင္ သွ်မ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ "မူအန္ေမာဝ္" တိုင္းျပည္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္သည္ စတုတၳသဂၤါယနာ တင္ေသာႏွစ္လဲျဖစ္သည္။ ေသာဏမေထရ္သည္ သွ်မ္းေဒသသို႔ သာသနာျပဳ ႂကြေရာက္ေတာ္မူခဲၿပီး မဇၩႏိ ၱကမေထရ္က ပိဋကတ္သံုးပုုံ မ်ားကုုိယူေဆာင္လာခဲ့သည္ ထုုိပိဋကတ္သံုးပုုံ စတင္ေရာက္ရွိလာေသာ ႏွစ္ရက္ကုုိ အစြဲျပဳ၍ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ား စတင္က်င္းပလာခဲ့သည္။

တရုတ္မွတ္တမ္းအရ သွ်မ္းနယ္မ်ား
  • တပင္ေရႊထီး၊ဘုရင့္ေနာင္ ေကတုမတီေတာင္ငူရာဇ၀င္စဆံုး
  • သုေတသနသ႐ုပ္ျပ အဘိဓာန္က်မ္း
  • ဇမၺဴတံဆိပ္က်မ္း
အရွင္သုခမိႏၵ (တန္႔ယန္း)၏ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။

-->


ျမွားျပထားေသာ စာသားကုိ ႏွိပ္၍ဖတ္ပါ

ေမာသွ်မ္း(ခ)တုိင္းေမ၀္Â

 *သွ်မ္းႀကီး (ခ) တိုင္းလံု (ခ) တိုင္းယိုင္
အာသံသွ်မ္း (ခ) တုိင္းအာဆန္*


*ခႏၲီးသွ်မ္း၊ (ခ) တုိင္ခမ္းတီး


သွ်မ္းနီ(ခ) တုိင္းလ်ဲန္**တုိင္းလူး (ခ) ဆစ္ေဆာင္ပန္းနား


ဆက္လက္ေဖၚျပပါဦးမည္
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 

blogger templates | Make Money Online