*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Thursday, June 18, 2009

ဒီမိန္းမနဲ႔ မျဖစ္ပါဘူးကြာ

“ ဒီမိန္းမနဲ႔ မျဖစ္ပါဘူးကြာ ”

တခါက သွ်မ္းနီ အမ်ဳိးသမီး တစ္ေယာက္ႏွင့္ ကုိဗမာတေယာက္တုိ႔ ဖူးစာပါ၍ ဆုံဖက္ၾကရာတြင္ ကုိဗမာကလည္းသွ်မ္း စကားမတတ္ သွ်မ္းနီ အမ်ဳိးသမီးကလည္း ဗမာစကားမတတ္။ ဒီလုိနဲ႔ ထမင္းစားေသာက္ၾကရာတြင္ လင္ေယာက္က်ားက မိန္းမေရ ျငဳပ္သီးသြားယူေပးစမ္း ဟုဆုိရာတြင္ မိန္းမခမ်ာ စကားမတတ္၍ ဘာလုပ္လုိ႔ ဘာကုိင္ရမွန္းမသိ ျဖစ္ေနေလသည္။ ထုိအခါ လင္ေယာက္က်ားက စိတ္ဆုိး၍ “ဒီမိန္းမနဲ႔ မျဖစ္ပါဘူးကြာ” လုိ႕ ဆုိလုိက္ရာ ဇနီးျဖစ္သူက “ေၾသာ္မဖ်စ္ဟာ့” ဟုဆုိၿပီး ျငဳပ္သီးသြားယူေလသည္။ ဇနီးျဖစ္သူအေတြး ေပါက္လုိက္သည္မွာ သွ်မ္းလုိ “ျငဳပ္သီး” ကုိ မဖ်စ္ဟုေခၚၿပီး ကြာဆုိသည္မွာ“သြား”ဟုေပါက္ေလသည္။ ထုိႏွစ္ခုကိုဆက္စပ္၍ ျငဳပ္သီးသြားယူလုိက္ျခင္း ပင္ျဖစ္ေလသည္။

က်ားေပါက္
 

blogger templates | Make Money Online