*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, September 20, 2009

ဥတၱရေစာျဖဴရဲ႕ ေပ်ာက္ဆုံးသြားေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္

ေရွးလြန္ေလၿပီးေသာ အတိတ္ႏွစ္ေပါင္း (၂၅၀၀)ေက်ာ္၊ ဘီစီ(၅၄၄-၅၈၉)ခန္႕တြင္ ေဂါတမျမတ္စြာ ဘုရားသခင္သည္ အနာဂတ္ သာသနာေတာ္တြင္ ျဖစ္ေပၚေတြ႔ၾကဳံမည့္ အေရးေမ်ာ္ေတြး သိျမင္ေတာ္မႈသျဖင့္ အခါတစ္ပါးေသာ မဇိၥိိ်မေဒသမွ ညီေတာ္ အာနႏၵာႏွင့္တကြ ေကာင္းကင္ ခရီးျဖင့္ ေဒသစာရီၾကြခ်ီေတာ္္မႈရာ ယခုအင္းေတာ္ႀကီး ျဖစ္တည္သည့္ေဒသႏွင့္ ေရႊမဥၥဴ ဘုရားတည္ရွိ သည့္ေနရာ၌ ေခတၱရပ္တန္႔ၿပီး နာဌာဂီရိေတာင္ (ဆင္ေခါင္းေတာင္)ထိပ္တြင္ ရပ္တန္႔ေတာ္မႈ၏။ ေနာင္အခါ အနာဂတ္ကာလ၌ အင္းႀကီးျဖစ္္တည္လတၱံေသာ ေၾကာင္းခ်င္းရာႏွင့္ သာသနာေတာ္ထြန္းလင္း ေတာက္ပသည့္ ဗုဓျမတ္ဘုရား၏ ဓါတ္ေတာ္ေမြေတာ္မ်ား ကိန္းေအာင္းေတာ္မႈရာ ေစတီေတာ္ ဘုရား တည္ရွိလတၱံ႔ေသာ ဗ်ာဒိတ္စကား မိန္႔ၾကားေတာ္မႈ ခဲ့ေလသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ဗ်ာဒိတ္ေတာ္ ေပးေတာ္မႈစဥ္ ရပ္တန္႔ေတာ္မႈရာေတာင္၏ အမည္ကုိေရွးသမုိင္း မႈမ်ားအရအမည္ ကြဲမ်ားရွိေသာ္လည္း နာဌာဂီရိ(ဆင္ေခါင္း) ေတာင္ ဟူ၍သာ အစဥ္အဆက္မွတ္သားရေပသည္။
သာသနာေတာ္ သကၠရာဇ္ ၂၃၀-ခုႏွစ္တြင္ နဂါးအမ်ဳိး(၄)မ်ဳိး အက်ယ္(၁၁၂၄)မ်ဳိးအနက္ ဧရာပတၱနဂါး မ်ဳိးသားအဖ(၃)ဦးႏွင့္ နဂါးေပါင္း(၃၈၀၁၂)တုိ႕သည္ ေဘာဂ၀တီနဂါးျပည္မွ (အုိးသစ္၊ အိမ္သစ္၊ အင္းသစ္)ရွာရန္ ထြက္ခြာခဲ့ေလသည္၏။
သကၠရာဇ္(၂၆၄)ခုႏွစ္တြင္ အိမ္ေျခကုိးသန္း ရွိေသာ(ပစၥႏ ၱရဂႏၼာ)ဂုရုရာဇ္တုိင္းတြင္ အိမ္ေျခ တစ္ေသာင္း၊ ေက်ာင္းေပါင္း တစ္ေထာင္(ဗုဒၵအယူ ေက်ာင္းခ်င္းမဟုတ္မူ၍ ၀ါဒဘာသာစုံ ေက်ာင္းေပါင္း စုံျဖစ္ဖြယ္) ရွိေသာ ဥတၱရဌာနီ၊ စည္းခမ္း (သွ်မ္းအေခၚၿမိဳ႕ကုိ တည္ေထာင္ေတာ္မူ၍) ေနာင္တြင္ ဥတၱရေစာျဖဴ (ထမံသီမ်ဳိး ေစာ၀္ေဆးဖိတ္ က်ားျဖဴမင္း) စုိးစံအုပ္ခ်ဳပ္ေလသည္။

သကၠရာဇ္ ၃၆၀-ခုႏွစ္၊ ဘီစီ(၁၈၄)တြင္ ေတာင္ေျမာက္အလ်ား(၈)တုိင္၊ အေရွ႕အေနာက္အနံ (၄)တုိင္ (ယခုအေခၚ တစ္တုိင္လွ်င္ ႏွစ္မုိင္) က်ယ္၀န္းေသာ အင္းႀကီးကုိ ေရနတ္နဂါးတုိ႕၏ဘုန္းတန္ခုိး ျဖင့္ ဖြဲ႕တည္ခဲ့ေလသည္ဟူ၏။ထုိ႕ေၾကာင့္ ေဘာဂ၀တ နဂါးျပည္မွ နတ္နဂါးမ်ား လာေရာက္ၿပီး (အုိးသစ္ အိမ္သစ္)အင္းအုိင္ဖြဲ႕ တည္ခဲ့ၾကသည္ ဆုိေသာအခ်က္သည္ ေရွးအဆက္ဆက္ေသာ အင္းေတာ္ႀကီးသမုိင္းအရခုိင္လုံစြာ ေရးဆုိတင္ျပ မွတ္တမ္းတင္ခ့ဲသည္။
ေဂါတမဘုရားရွင္ လက္ထက္တြင္ သုနာပရႏၱတုိင္းဟူ၍ ေခၚတြင္ေသာ တုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေျမာက္ဘက္ေနာင္တြင္ ဂုရုရာဇ္တုိင္း စိနရဌ(စိမ့္)တုိင္းဟူ၍ အသီးသီးေခၚတြင္ ခဲ့ေလသည္။ သာသနာသကၠရာဇ္ ၃၆၀-ခု(ဘီစီ-၁၈၄)တြင္ ဂုရုရာဇ္တုိင္း ဥတၱရဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးကုိ (ထမံသီ) သွ်မ္းလူမ်ဳိး ဥတၱရေစာျဖဴမင္း တည္ေထာင္ၿပီးသည္မွ ႏွစ္ေပါင္း၉၆ႏွစ္ ျပည့္ေျမာက္ေသာႏွစ္ ေပတည္း။
ဤအင္းေတာ္ႀကီးျဖစ္ေပၚမလာမီ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဤအင္းတာ္ႀကီး ေနရာတြင္ လူဦးေရ ကုိးသန္းရွိေသာ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ခဲ့ဘူးေလသည္၊ ကုရုရာဇ္တုိင္း ဥတၱရဌာနီျဖစ္ေသာ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကုိ အစုိးရေတာ္မူေသာ မင္းႀကီးကား ဥတၱရေစာျဖဴမင္း ျဖစ္ေလသည္။
ထုိစဥ္က ဥတၱရဌာနီျဖစ္ေသာ စည္းခမ္းၿမိဳ႕သုိ႔ ဗုဒျမတ္စြာသာသနာေတာ္ မသက္ေရာက္ေသးေခ်၊ မ်ားစြာကုန္ေသာ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားသည္ ကုုသုိလ္ တရား အကုသုိလ္တရားႏွင့္ ထုိတရားတို႔၏ အက်ဳိးဆုိသည္ကုိ လုံး၀ ၾကားဘူး ျခင္း မရွိၾကေခ။ ကုသုိလ္-အကုသုိလ္ကုိ ခြဲျခား၍ မသိတတ္ၾကသည့္ အားေလ်ာ္ စြာ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ားလည္း လြန္စြာ ပ်က္ျပားၾက၏ တဦးႏွင့္တဦး ငဲ့ညွာ ေထာက္ထားမႈေမတၱာ ကရုဏာဆုိသည္မွာလည္း လြန္စြာေ၀းကြာလ်က္ လစ္လွ်င္ လစ္သလုိ သူ႔အသက္ကုိသတ္ျခင္း၊ သူ႔ဥစၥာကုိခုိးျခင္း၊ သူ႔သားမယား ျပစ္မွားျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္စားျခင္းတုိ႔ျဖင့္ ေမွာင္ႀကီးက်လ်က္ ရွိေလသည္။
၎တိုိ႔၏ မိစာၦဒိ႒ိ၊ မိစၦာသကၤပၸ၊ မိစၦာ၀ါယာမ၊ မိစၦာသမားဓိတုိ႔သည္လည္း ၎တုိ႔ႏွင့္တူစြာ ယုတ္မာေသာ အက်ဳိးကုိေပးတတ္သည္၊ သုိ႔ျဖစ္၍ လူေသကုိ ဖုတ္ သြင္းျခင္း၊ သူတပါးအား ျပဳစားျခင္း၊ အံ့ဖြယ္သရဲကုိ ေဆာင္ျခင္းစေသာ ေအာက္ လမ္း(၀ါမတႏၱရ) ၀ါဒမ်ား လြန္စြာ ထြန္းကား၍ အထူးသျဖင့္ လူသားစင္စစ္က က်ား ျဖစ္သည္ဆုိေသာ က်ားအျဖစ္ ဖန္ဆင္းႏုိင္ေသာ အစြမ္းသတၱိ (Will Power) ထမံသီ အတတ္မ်ား ျပန္႔ပြားလ်က္ ရွိေလသည္။
*စည္းခမ္းၿမိဳ႕ရွင္ ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၌ သားေတာ္-သမီးေတာ္ေျမာက္ျမားစြာရွိ ရာသားေတာ္ႀကီး ဥပရာဇာသည္ တမန္သည္အတတ္ကုိ တတ္၍ တခါတရံ က်ား ဘ၀ျဖင့္ ေတာ္ကစားထြက္ေတာ္မူေလ့ရွိသည္ သားေတာ္ႀကီး က်ားျဖစ္ေသာအခါ အျခားေသာ သူမ်ားကဲ့သုိ႔ က်ား၀ါျခင္း၊ နက္ျခင္း၊ ေပ်ာက္ျခင္း၊က်ားျခင္း၊ မရွိပဲ ၀ါဂြမ္းစုိင္ကဲ့သုိ႔ ဆြတ္ဆြတ္ျဖဴေသာ အဆင္းရွိေသာေၾကာင့္ အမ်ားက သားေတာ္ ႀကီးအား ေစာင္ေဆးဖိတ္ဟု ေခၚေ၀ၚၾကေလသည္။
ေစာင္ေဆးဖိတ္မင္းသား က်ားျဖစ္ေသာအခါ လက္စြဲေတာ္မ်ားသည္ မင္းသား၏ အ၀တ္တန္ဆာမ်ားကုိ ေဆာင္ယူ၍ မင္းသားက်ား ျဖစ္ရာသုိ႔ သြားေရာက္ကာ အ၀တ္တန္ဆာမ်ားကုိ ျပျခင္း အမည္ကုိေခၚျခင္းျဖင့္ က်ားစိတ္ ေပ်ာက္၍ လူစိတ္ျဖစ္ေပၚလာေအာင္ ျပဳလုပ္၍ လူျဖစ္သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာေသာ မင္းသားအား ျပန္လည္ ေခၚေဆာင္ၾကရေလသည္။
တရက္ေသာအခါ မင္းသားေစာင္ေဆးဖိတ္သည္ လက္စြဲေတာ္မ်ားျဖင့္ ေတာကစားလွည့္လည္စဥ္ တခုေသာေတာအုပ္၌ ေတာ၀က္မ်ားကုိ ျမင္ေတြ႔ၾက ေလသည္၊ သူတုိ႔သည္ လက္နွက္စုံကုိင္စြဲ၍ ေတာ၀က္မ်ားကုိ လုိကၾကေသာ လည္း ေတာ၀က္မ်ားကုိ မမိႏုိင္ပဲ က်န္ရစ္ၾကေလသည္။
ထုိအခါ ေစာင္ေဆးဖိတ္မင္းသားက ငါသည္ က်ားေယာင္ေဆာင္၍ ေတာ၀က္မ်ားကုိ လုိက္မည္ အခ်ိန္မီ ငါမျပန္လာပါက ငါ့ေနာက္သုိ႔ လုိက္ခဲ့ၾကဟု ေျပာၿပီးလွ်င္ ထမံသီ အတတ္ျဖင့္ လူစင္စစ္မွ က်ားအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲ၍ ၀က္မ်ား ေနာက္သုိ႔ လုိက္ေလသည္။
ထုိအခါက ထုိအရပ္တြင္ အေ၀းပစ္ လက္နက္မ်ဳိးျဖစ္ေသာ ေလး၊ ေသနတ္ စသည္တုိ႔ မေပၚေသးေခ်၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတုိ႔သည္ ဓါး လွံစေသာ လက္နက္မ်ား ျဖင့္သာ ေတာေကာင္ မ်ားကုိႏွိမ္ႏွင္းၾကရသည္၊ ဓါး လွံစသည္ျဖင့္ ႏွိမ္ႏွင္း၍ မရေသာ အခါ ဤသုိ႔ေသာ ထမံသီအတတ္ျဖင့္ က်ားအျဖစ္ ကူးေျပာင္းကာ ေတာေကာင္မ်ားေနာက္လုိက္၍ ကုိက္သတ္ၾကေလသည္၊ ထုိသုိ႔ကုိသတ္ရာ၌ လူသားေဖာ္ပါရေသးသည္။
သုိ႔ေသာ္ က်ားအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ဘ၀ကုိေမ့၍ အေဖာ္ကုိလည္း ျပန္ကုိက္တတ္ေသာေၾကာင့္ က်ားအျဖစ္ မကူးေျပာင္းမီ အေဖာ္ျဖစ္သူသည္ က်ား ခုန္၍ မမီႏိုိင္ေလာက္ေသာ သစ္ပင္ အဖ်ားသုိ႔တက္၍ ေနရေလသည္၊
လူသားက က်ားျဖစ္ၿပီးေႏွာက္ အေဖာ္လူသားကို သုံးႀကိမ္ တုိင္တုိင္ ခုန္ထုိး ၿပီးမွေတာနက္သုိ႔၀င္၍ သားေကာင္မ်ားေနာက္လုိက္ေလသည္။
သစ္ပင္ထိပ္မွ လူသားက က်ားလုိက္၍ သားေကာင္ေအာ္သံမ်ားကုိ မွတ္သားထားရေလသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆုိေတာ္ က်ားဘ၀မွ လူျပန္ျဖစ္လာသူ သည္ မိမိက်ားဘ၀ကအေၾကာင္းမ်ားကုိ ေမ့တတ္ေသာေၾကာင့္ဟုု ဆုိေလသည္။
ဤသုိ႔လုိက္ေသာ သားေကာင္ကုိကုိက္ၿပီးလွ်င္ သစ္ပင္ေပၚကလူက က်ားျဖစ္သူ၏အမည္ကုိေခၚရသည္၊ နာမည္ေခၚသံၾကားလွ်င္ က်ားသည္ သတိ ရ၍ လူ႔ဘ၀အျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြား၍ တခါတရံေခၚရုံႏွင့္ သတိမရလွ်င္ ၎၏ လူသားဘ၀က အ၀တ္အထည္မ်ားကုိ ျပေပးရသည္၊ မိမိ၏ အ၀တ္အထည္ကုိ ျမင္လွွ်င္လည္း သတိျပန္လည္၍ လူ႔ဘ၀သုိ႔ ျပန္ေရာက္လာသည္ဟုဆုိေလသည္။
ထုိေၾကာင့္ ေစာင္ေဆးဖိတ္မင္းသားသည္ ေတာ၀က္မ်ားကုိ ကုိက္ရန္ က်ား အျဖစ္ေျပာင္းလဲ၍ ေတာ္တြင္းသုိ႔လုိက္သြားျခင္းျဖစ္ေလသည္။ ေစာင္ေဆးဖိတ္ မင္းသား ဤသုိ႔က်ားဘ၀ျဖင့္ ေတာကစားထြက္သည္မွာ ဤတႀကိမ္သာမဟုတ္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားခဲ့ေခ်ၿပီ။
ေရွးအခါကဆုိလွ်င္ ဤသုိ႔က်ားဘ၀ျဖင့္ေတာေကာင္မ်ား ကုိကုိက္ထားခဲ့ၿပီး လက္စြဲေတာ္မ်ား၏ ေခၚယူခ်က္ျဖင့္ လူ႔ဘ၀သုိ႔ မၾကာမတင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ယခုအခါေသာကား မင္းသားသည္ နယ္လြန္၍ သြားခဲ့ေခ်ၿပီ ၊
စည္ခမ္းၿမိဳ႕မွေတာင္ဘက္သုိ႔ေက်ာ္ဆင္းေသာအခါ သစ္ပင္ခ်ဳံႏြယ္မ်ား အလြန္ထူထပ္ေသာ ေတာေတာင္အဆင့္ဆင့္တုိ႔ကုိ ေက်ာ္လြန္၍ မွန္ကင္းေတာင္ တန္းကုိ ေျခနင္းမိေလသည္ မွန္ကင္းေတာင္တန္းကုိ ေလွ်ာက္၍ မေနမနားသြား ေသာအခါ ေပေပါင္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ျမင့္ေသာ မုိင္သုံေတာင္ထိပ္ကုိစီးမိေလသည္၊ မုိင္းသုံေတာင္ထိပ္မွ ၾကည့္ေသာအခါ ပတ္၀န္းက်င္သည္ အလြန္သာယာလ်က္ရွိ ရကား ေစာင္ေဆးဖိတ္ က်ားျဖဴမင္းသားသည္ ထုိမိုင္းသုံေတာင္၌ စခန္းခ်ကာ အေရွ႕ဘက္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္၀ွမ္း အထိ အေနွာက္ဘက္တြင္ ခ်င္းတြင္းျမစ္၀ွမ္း အထိ ခ်မ္းေျမ႕စြာက်က္စားေနထုိင္ခဲ့ေလသည္။
က်ားျဖဴမင္းေနရာ မုိင္းသုံေတာင္သည္ ၀န္းသုိၿမိဳ႕၏ ေျမာက္အရပ္၌တည္ရွိ သည္၊ မုိင္းသုံဟူေသာအမည္သည္ ရွမ္းဘာသာျဖစ္၍ မိန္း-မုိင္း ဟူေသာ ရွမ္း စကားမွာ ျမန္မာဘာသာအားျဖင့္ (ၿမိဳ႕)ဟုဆုိသည္၊ (သုံ)ဟူသည္ကား ရွမ္း ဘာသာအားျဖင့္ က်ားေဟာ၊(ေဆ) ဟူေသာပုဒ္ကုိ ျမန္မာတုိ႔က (ေသ) ဟုအသံ ထြက္၍ စကားကုိပီျပင္စြာမဆုိတတ္ေသာေၾကာင့္ေသကုိ (သုံ)ဟုေခၚဆုိခဲ့ၾက သည္၊ ထုိ႔ေၾကာင့္ သုံသဒၵါသည္ ရွမ္းဘာသာအားျဖင့္ ေဆးဟုေခၚေသာ က်ားေဟာပုဒ္ ျဖစ္ေလသည္။
က်ားျဖဴမင္းသား ေနထုိင္ရာၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ (မုိင္းသုံ)ဟုေခၚေ၀ၚၾက ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ဤသုိ႔ ယုတ္မာေသာ ဒုစရုိက္အတတ္ပညာမ်ား ထြန္းကာေနေသာေၾကာင့္ လည္း ေနာင္ေသာအခါ ထုိလူမ်ားကုိ နဂါးမ်ားက အင္းဖြဲ႔၍သတ္ပစ္ေၾကာင္း၊ အင္း ေတာ္ႀကီးသမုိင္းျပဆုိေလသည္။
****
ေလးမ်ဳိးေသာ နဂါးတုိ႔တြင္ ဧရာပတၱ နဂါးမ်ဳိးျဖစ္ေသာ နဂါးမင္းသားသည္ ဥတၱရေစာျဖဴမင္း စုိးစံေသာ ဂုရုရာဇ္တုိင္း ဥတၱဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးကုိ အင္းဖြဲ႔ရန္ ေရႊတာင္နတ္မင္းႀကီး၏ အမိန္႔ကုိရရွိ ေသာအခါ ေရနတ္နဂါးမင္းသားက စဥ္းစားေတာ္မႈသည္မွာ ဤ ထမံသီ လူမ်ဳိးမ်ားေန ထုိင္ေပ်ာ္ပါး ေသာၿမိဳ႕ကုိငါအင္းဖြဲ႔လုိက္ေသာ္ တုိင္းေနျပည္သူလူတုိ႔ ေသေၾက ပ်က္စီးၾကေတာ့မည္၊ ထုိသူတုိ႔ေသ ေၾကလ်င္ ငါ၌ ပါဏာတိပါတကံ ထုိက္၍အပါယ္ငရဲ၌ ဆင္းရဲႀကီးစြာ ခံစားရလိ္မ့္မည္ ဤေနရာကလြဲ လွ်င္လဲအျခားေနရာကုိ ငါသေဘာမက် မႏွစ္သက္ခဲ့၊ ဟယ္ သုိ႔ေသာလည္း ဤတုိ္င္းသူျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္

တရားလည္းမကပ္ၾက၊ ကုိ္ယ္က်င့္သီလမရွိၾက ငါးပါးသီလကုိ တစ္ပါးမွ် မတည္ ေအာင္ ကုိယ္က်င့္တရားမ်ား အလြန္ပ်က္ျပားၾကသည္၊ ေန႔စဥ္ညတုိင္း ထုိင္းမႈိင္းေတြ ေ၀၍ ငါးပါးအာရုံ ကာမဂုဏ္ကုိ စုံစုံမက္မက္ ႏွစ္သက္ေပ်ာ္ပါးသူသာ မ်ားေလသည္၊ သုိ႔ျဖစ္သည္ေၾကာင့္ အလီလီ ေတြးဆ၍ ညသန္းေခါင္ရံအခါ အာကာသ ေကာင္းကင္ယံတြင္ နတ္ျမင္းပ်ံစီးၿပီး ႀကီးစြာေသာ အသံျဖင့္ ေၾကြးေၾကာ္ ေလသည္မွာ ဤတုိင္းျပည္၌ ေနထုိင္ၾကကုန္ေသာ အသင္မႏုႆ လူသားတုိ႔သည္ ေရွ႕ ခုႏွစ္ရက္ တုိင္လ်င္ သင္တုိ႔တုိင္းျပည္ ေရျပင္အတိ အင္းႀကီးျဖစ္လိမ္႔မည္၊ ခုႏွစ္ရက္မတုိင္ခင္ အၾကားခရီးေ၀းစြာ ထြက္ခြာသြားၾကကုန္ေလာ့ အကယ္၍ မသြားဘဲေနၾကလွ်င္ ေရမြန္းႏွစ္၍ေသၾက ကုန္လတၱံ႔ဟု တစ္တုိင္း ျပည္လုံးၾကားေလာက္ေအာင္ သုံးႀကိမ္သုံးခါတုိင္တုိင္ ေၾကြးေၾကာ္ေလ၏ ဤသုိ႔တစ္ျပည္လုံး ၾကားေလာက္ေအာင္ ေၾကြးေၾကာ္ပါေသာလည္း တုိင္းသားျပည္သူမ်ား ဗုိလ္လူတုိ႔၏ မေကာင္းမႈ ကံစီမံဖန္တီးသျဖင့္ အသက္ႀကီးေသာ မုဆုိးမ အေဒၚအုိတစ္ေယာက္အျပင္ မည္သူမွ် မၾကားမသိၾကေခ်၊ နံနက္ မုိး လင္းေသာအခါ အေဒၚအုိုမုဆုိးမက တအိမ္တက္တအိမ္ဆင္းသြား ေရာက္ ေျပာၾကားေသာ္လည္း အယုံ တရားမရွိၾကဘဲ အီမုဆုိးမသည္ မလွေသာမ်က္နွာ မသာယာ ေသာ မ်က္ခြက္ျဖင့္ ငါတုိ႔အား လိမ္လည္လွည့္ျဖား မဟုတ္မမွန္ေသာ စကားကုိေျပာၾကားေလသည္၊ ငါတုိ႔ဘုိးဘြား မိဘကစ၍ ငါတုိ႔လက္ထက္ က်ေအာင္ ဤတုိင္းျပည္နဂရတြင္ ထာ၀ရၾကာရွည္စြာ ေနထုိင္ခ့ဲ့ၾကသည္၊ ဘယ္အခါဘယ္ကာလမွ မၾကားစဘူးထူးဆန္းေသာ အီစကားကုိ အေဒၚအုိမုဆုိးမ ေျပာၾကားသည္ ရူးခ်င္သလားမသိဟု လူစုၿပီးျပန္ေျပာဆဲေရး ဆုိလုိက္ၾကကုန္သတည္း၊ အေဒၚအုိက ထုိထုိအိမ္ထက္သုိ႔ တက္၍ တဖန္ေ၀းရာသုိ႔ေရြ႕ေျပာင္း ထြက္ခြါသြားၾကရန္ သည္း ခံ၍ေျပာေသာ္လည္း မိမိအား အရူးအနွမ္းျဖစ္ေအာင္ မာန္ေထာင္ေဒါသ ေငါေငါထ၍ အိမ္ထက္မွ ေမာင္းႏွင္းျခင္းခံရေသာ ခုႏွစ္ရက္ေျမာက္ေသာေန႔၌ အေဒၚအုိသည္ ဤၿမိဳ႕ရြာရွိမိမိေဆြမ်ဳိးညာတိ ေျမး၊ ျမစ္မ်ားကုိ အပါေခၚငင္၍ ေ၀းစြာေသာၿမိဳ႕ အေနာက္ဘက္တုိ႔ ထြက္ေျပးၾကေလေသာ္ ေရနတ္ နဂါးရာဇာက ေတဇာကြန္႔ၿဖိဳး နတ္တုိ႔၏ တန္ခုိးအားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ မုိးလ္းႀကီးေလႀကီး ျမည္ဟီး ျပင္းခ်က္ လ်ပ္တထိန္ထိန္ အရွိန္ရဲရဲႏွင့္ ၀င္းနဲလွ်ပ္ကနဲ မုိးကလည္း သဲသဲမဲမဲ ဲရြာခ်ေလသည္။ ထုိအခါ မုဆုိးမသည္ ကုန္းေမာက္ေသလာ ယခုလြဲမြန္ ေက်းရြာ၏ ဒကိၡဏာေတာင္ဘက္ ယခု အဘယဂီရိေခၚ ေတာင္ကုန္းေပၚထက္သုိ႔ တက္ေျပး၍လာရင္း မိမိေနာက္ေၾကာ(အေရွ႕)ဘက္သုိ႕ ေမွ်ာ္ၾကည့္လုိက္လွ်င္ ထမန္သီလူမ်ဳိး ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ ဥတၱရဌာနီ စည္းခမ္းၿမိဳ႕ႀကီးသည္ ေရျပင္အတိ အင္္းႀကီးျဖစ္၍ ေပ်ာက္ ဆုံးေနေလၿပီ ကုိေတြ႔ျမင္ရ
ေလေတာ့သည္။ ထုိမုဆိုးမ ေမွ်ာ္မွန္းၾကည့္ခဲ့ေသာ ေတာင္ကုိ လြဲမုန္ ဟုယေန႔တုိင္ေခၚဆုိေနဆဲျဖစ္သည္ သွ်မ္းဘာသာအားျဖင့္ (လြဲ)သည္ “ေတာင္၊” (မုန္)သည္ “ေမွ်ာ္” သည္ဟုအဓိပၸါယ္ ရပါသည္။မုဆုိးမသည္ ဥတၱရ႒ာနီစည္ခမ္းၿမိဳ႕ တြင္ေမြးဖြား၍ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ သွ်မ္းကလိမ္း ခႏီးၱ (ထမန္သီ) လူမ်ဳိးတစ္ေယာက္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ေလည္ လင္ေယာက်္ားေနာက္သုိ႔ လုိက္ပါသြားၿပီးေနာက္ သမီး (မင္းအပ္) ကုိေမြးဖြားၿပီး လင္ေယာက်္ား ေသဆုံးေလ
သည္၊ သမီးမင္းအပ္လည္း အရြယ္ေရာက္လ်င္ အိမ္ေထာက္က်၍ သားကေလး (ေမာင္သာယ) ကုိေမြဖြားၿပီး လင္ေယာက်္ား ေသဆုံးေလသည္၊ မုဆုိးမသည္ ထုိၿမိဳ႕ ထုိရြာတြင္ေဆြမ်ဳိးရင္းခ်ာ မရွိသျဖင့္ သမီးေျမးႏွစ္ေယာက္ႏွင့္ အတူ ဥတၱရ႒ာနီ စည္ခမ္းၿမိဳ႕သုိ႔ ျပန္ေရာက္ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ ဥတၱရ႒ာနီစည္ခမ္းၿမိဳ႕ႀကီး အင္းျဖစ္ေလေတာ့သည္။

ဥတၱရေစာျဖဴမင္း၏ ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ္ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္၏ တည္ေနရာသည္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ (ကမၻာ့)ေျမပုံအရ အေရွ႕ေလာင္ဂ်ီတြဒ္ (၉၆ံ ၂၃`ႏွင့္ ၉၇ံ)ၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ေျမာက္လတၱီတြဒ္ (၂၅ံ ႏွင့္ ၂၆ံ)ၾကားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ(အထက္) ေျမာက္ပုိင္း(ကခ်င္ ျပည္နယ္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕နယ္)တြင္ တည္ရွိေနသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးအုိင္သည္ ေယဘုယ်ေခၚေ၀ၚအဆုိျပဳ ၾကသည့္အက်ယ္အ၀န္းပမာဏမွာ အလ်ား-၁၆မုိ္င္၊ အနံ-၈မုိင္ရွိသည္ဟုဆုိသည္ သုိ႔ရာတြင္ျမန္မာ့ စြယ္စုံက်မ္း၌ အႀကီးဆုံးေသာအင္းသည္ အလ်ား-၁၄မုိင္၊ အနံ-ရမုိင္ရွိေသာအင္းသည္ မုိးေကာင္း ေခ်ာင္းဖ်ားခံရာ၌ ရွိေပသည္ ဟုဆုိေလသည္ အင္းေရျပင္သည္ စတုရန္းမုိင္-၁၀၀ခန္႔ရွိသည္ မုိးညွင္းၿမိဳ႕ နယ္၏ အမွတ္(၅) ေဒသဟူ၍ လည္းေကာင္း အသိမွတ္ျပဳ ေခၚတြင္ေလသည္။
ဥတၱရေစာျဖဴရဲ႕သား ေစာ၀္ေဆးဖိတ္(က်ားျဖဴမင္း) ႏွင့္၎၏သား သုံးပါး ေရွ႕လဆက္ရန္
---ေရႊမဥၥဴ ဂႏၱ၀င္-က်ားျဖဴဘုရားသမုိင္း တုိ႔မွ ထုတ္ႏုတ္တင္ျပလုိက္ရပါသည္။


က်ားေပါက္
 

blogger templates | Make Money Online