*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, October 20, 2009

ေဒသသယံဇာတ

ေျမာက္ဘက္တလႊားက သယံဇာတမ်ားမွာ

ကမၻာေပၚတြင္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္း ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ရွိေသာေရႊ ၃၅-ရာခုိင္ႏူန္း၊ ေငြ၊ ေၾကးနီ၊ ေၾကး၀ါ၊ ေက်ာက္နီ၊ ပတၱျမား၊ ခေႏွာက္စိမ္း၊ ပယင္း၊ စသည္တုိ႔အျပင္ ယူေရနီယံ သတၳဳမ်ား ထုတ္ယူရရွိႏုိင္သည့္ ေနရာမ်ား ေတြ႕ရွိထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ဤသုိ႔ ကမၻာ့ အေကာင္းဆုံး ေက်ာက္စိမ္းမ်ား သည္လည္း ဖားကန္႔ေဒသမွ ထြက္ရွိၿပီး အျခားေနရာ မ်ားျဖစ္ေသာ ခႏၱတီး,ပူတာအုိ ေဒသ ေမာ္လူ ေဒသတုိ႔တြင္လည္း ေက်ာက္စိမ္း မ်ားထြက္လွ်က္ ရွိသည္။


ဤသုိ႔ ဧရာ၀တီ ျမစ္ရုိး ဥရုေခ်င္းရုိး ေမခ မလိခ တုိ႔တြင္ ေခတ္မွီစက္ႀကီး မ်ားျဖင့္ေရႊမ်ား တူးေဖာ္လ်က္ရွိသည္။

ေျမေပၚသယံဇာတမ်ားမွာ

ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေသာ ကၽြန္းသစ္ႏွင့္ သစ္ယာ၊ အင္က်င္း၊ သစ္မင္း၊ ပိေတာက္၊ ခေလာင္၊ ပ်ဥ္းကတုိး၊ ႀကိမ္၊ ၀ါးမ်ဳိးမ်ဳိး၊
ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ မည္သည့္ေဒသ မွေပါက္ေရာက္ျခင္း မရွိေသာ ရုန္းေခၚ အိမ္ေခါင္မုိး ျပဳလုပ္ေသာ အရြက္တမ်ဳိး ေဆးဖက္၀င္ မ်ားျဖစ္ေသာ မခ်စ္ဥ ခမ္းေတာက္ျမစ္ နွင့္အျခားေဆးပင္ မ်ားလည္း ေပါက္ေရာက္လွ်က္ ရွိေၾကာင္းသိရပါသည္။

ဤသုိ႔ အဖုိးတန္ သစ္ေမႊးႏွင့္ သစ္မင္း မ်ားလည္း အမ်ားအျပား ထြက္ရွိလ်က္ရွိသည္

႐ုပ္ပ်ဳိကိုယ္ႏုေဆး-ရွီးပဒီး (ေခၚ) ပိုးေဆးႏြယ္ရွင္ (cordyceps)

႐ုပ္ပ်ဳိကိုယ္ႏုေဆးအျဖစ္ ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူလ်က္ရွိ ကခ်င္ျပည္နယ္ထြက္ ရွီးပဒီး (ေခၚ) ပိုးေဆးႏြယ္ရွင္ (cordyceps) မ်ားကို ႐ုပ္ပ်ဳိကိုယ္ႏုေဆးအျဖစ္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုန္သည္မ်ား၊ ေဆးပညာရွင္ မ်ားက ေစ်းေကာင္းေပး၀ယ္ယူလ်က္ရွိသည္၊ ရွီးပဒီးတစ္ေကာင္လွ်င္ က်ပ္ေငြ တစ္ေသာင္းခြဲခန္႔ႏွင့္ တစ္ပိႆာလွ်င္ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ ၃၀၀၀၀ ခန္႔အထိ ေစ်းႏႈန္း ရရွိေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ား၏

ေျပာၾကား ခ်က္အရ သိရသည္။ ရွီးပဒီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ဖ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ခါကာဘို ရာဇီေတာင္ထိပ္၊ ဂမ္လန္ရာဇီေတာင္ထိပ္ ႏွင့္ တိဘက္-ျမန္မာနယ္စပ္၊ ဆီးႏွင္းထူထပ္ ေသာ ေရခဲထုေအာက္တြင္ ေတြ႕ရေလ့ရွိ ေၾကာင္း၊ အသက္ရွည္ေဆးေခၚ မခ်စ္ဥ မ်ားႏွင့္ ခမ္းေတာက္ျမစ္ မ်ားကိုစား၍ အ သက္ရွင္ၾကေၾကာင္း၊ ပိုးေကာင္ဘ၀ျဖင့္ ၆.လ၊ ႏြယ္ပင္အျဖစ္ ၆.လ ေျပာင္းလဲ ရွင္ သန္ၾကေသာေၾကာင့္ ပိုးေဆးႏြယ္ရွင္ဟု လည္း ေခၚေ၀ၚၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ထြက္ ရွီးပဒီးသုံးမ်ဳိး သံုးစားရွိၿပီး၊ ေပေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ ေပေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေပ ၆၀၀၀ ေအာက္မွထြက္ရွိေသာ ရွီးပဒီးဟူ၍ ခြဲျခား ထားရာ ေပ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္မွ ရွီးပဒီးေဆး ျမစ္မ်ားသည္ ေဆးစြမ္းအာနိသင္ ပိုမိုထက္ ျမက္ေၾကာင္း၊ ေပ ၆၀၀၀ ၀န္းက်င္ႏွင့္ ၆၀၀၀ ေအာက္တို႔တြင္ ေရခဲဆီးႏွင္းနည္း ပါးသည့္အတြက္ မခ်စ္ဥႏွင့္ ခန္းေတာက္ ျမစ္မထြက္ေသာ ေတာင္မ်ားတြင္ ရွီးပဒီး တို႔သည္ ေတာင္ဇလပ္ကဲ့သို႔ေသာ ေဆး ဖက္၀င္အပင္မ်ားကို တြယ္ကပ္စား ေသာက္ၾကေၾကာင္း၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသား တို႔သည္ သစ္ပင္တြင္ တြယ္ကပ္ေနေသာ ရွီးပဒီးေဆးျမစ္မ်ားအား ရယူေလ့ရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။ အလြန္ေအးေသာ ဆီးႏွင္းဖံုးေဒသ မ်ားျဖစ္သည့္ ခါကာဘိုရာဇီ၊ ဂမ္လန္ ရာသီေတာင္ျမင့္မ်ားမွ ရွီးပဒီးေဆးျမစ္မ်ား ကိုမူ ေရခဲအေအးဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိေသာ ထ႐ံုလူပုေလးမ်ားက ေကာက္ယူစု ေဆာင္းကာ အလြန္ေအးေသာ ဒီဇင္ဘာ၊ ဇန္န၀ါရီလမ်ားတြင္ ေနာင္ခြန္းအထိ လာ ေရာက္ေရာင္းခ်ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းလူ မ်ဳိးမ်ားသည္ ရွီးပဒီးေဆးျမစ္မ်ားအား ဆားအိတ္မ်ား၊ ကေလးအ၀တ္အစားမ်ား ႏွင့္ လဲလွယ္ေလ့ရွိေၾကာင္း တစ္ႏွစ္တစ္ ႀကိမ္သာ လာေရာက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သိရ သည္။
ရွီးပဒီးမ်ားသည္ ဟိမ၀ႏၲာေတာင္စြယ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ နီေပါ၊ တ႐ုတ္၊ တိဘက္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔မွ
ထြက္ရွိၿပီး ကခ်င္ ျပည္နယ္ေျမာက္စြန္းမွ ထုတ္လုပ္ေသာ ရွီး ပဒီးသည္ အစြမ္းအာနိသင္ အရွိဆံုးျဖစ္သ ျဖင့္ တ႐ုတ္ (တိုင္ေပ)၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံမ်ားက ၀ယ္ယူသံုးစြဲေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။
Reporter's Clinic
ေတာရုိင္းတိရစာၦန္မ်ားမွာ

ဆင္၊ က်ား၊ ျမန္မာျပည္၌ မ်ဳိးသုန္းေတာမည္ျဖစ္ေသာ ၾကံ့၊ ပူတာအုိေဒသမွာ ကတုိးေကာင္ႏွင့္ ကမၻာအရွားပါးဆုံးေသာ သမင္တမ်ဳိး စသည့္ အျခားတိရစာၦန္မ်ား ထြက္ရွိေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

ဤသုိ႔ ရွားပါးေသာ ၾကံ့၊ ႏွင့္ ကတုိးေကာင္ မ်ားသည္ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း ေဒသမွ လြဲ၍ အျခားေသာ ျမန္မာျပည္ ေဒသ မ်ားတြင္ မေတြ႕ရွိရေပဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း က်ား ထိန္းသိမ္းေရးေဒသသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားခ႐ိုင္အတြင္းရွိ တႏိုင္း ၿမိဳ႕အနီးတြင္တည္ရွိၿပီး ဧရိယာ စတုရန္းမိုင္ေပါင္း ၈၄၅၂ ခန္႔က်ယ္၀န္း ေၾကာင္းသိရသည္။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္ ဟူးေကာင္းခ်ဳိင့္၀ွမ္း၏ စတုရန္းမိုင္ ၂၅၀၀ကို ေဘးမဲ့ေတာအျဖစ္ အစိုးရ ကသတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး အသစ္ သတ္မွတ္ခ်က္အရ ေဘးမဲ့ေတာဧရိယာသည္ ၆၇၄၈ စတုရန္းမိုင္ ရွိလာမည္ ျဖစ္ကာ ၄၂၄၈ စတုရန္းမိုင္ ပိုမိုက်ယ္၀န္းလာ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ဟူးေကာင္း ေဘးမဲ့ေတာတြင္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၦာန္ေလ့လာလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ က်ားအျပင္ က်ားသစ္၊ အင္းက်ား၊ ဆင္၊ ၀က္၀ံ၊ ေတာကြၽဲ၊ ေျပာင္၊ ဆတ္၊ ဂ်ီ၊ ေတာေၾကာင္မ်ဳိးမ်ား၊ ေမ်ာက္မ်ဳိးမ်ား၊ ေတာဆိတ္၊ ေတာင္ဆိတ္အပါအ၀င္ ႏို႔တိုက္ သတၱ၀ါ ၃၅ မ်ဳိး၊ ငွက္မ်ဳိးစိတ္ ၃၇၀ ေက်ာ္၊ ဖားမ်ဳိး ၄၆ မ်ဳိး၊ ေရခ်ဳိငါးမ်ဳိး စိတ္ ၃၇ မ်ဳိး၊ လိပ္မ်ဳိးေလးမ်ဳိး၊ လိပ္ ျပာအမ်ဳိးမ်ဳိးအျပင္ အပင္မ်ိဳးစိတ္ ေပါင္း ၁၃၅၀၀ ခန္႔ ေလ့လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 

blogger templates | Make Money Online