*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, December 6, 2009

အင္တာနက္ေပၚေပါက္လာမွဳသမိုင္း အပိုင္း(၁)


အင္တာနက္ဆိုတာဟာ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ကြန္ပ်ဴတာအသံုးျပဳသူေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားတဲ့ ကြန္ရက္စနစ္ႀကီးျဖစ္ပါတယ္။ အင္တာနက္ မတိုင္မီအခ်ိန္တုန္းက mainframe ကြန္ပ်ဴတာကို ဗဟုိျပဳထားတဲ့ ကြန္ရက္စနစ္အငယ္စားေတြသာ ရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ ကြန္ပ်ဴတာသုေတသနပညာရွင္ေတြျဖစ္ၾကတဲ့ Levi C. Finch နဲ႔ Robert W. Taylor တို႔ အပါအ၀င္ ပညာရွင္အေတာ္မ်ားမ်ားကေန Packet Switching လုိ႔ ေခၚတဲ့စနစ္တစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ တစ္စစီျပန္႔ႀကဲေနတဲ့ ကြန္ရက္ေတြကို ခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကပါတယ္။ ၁၉၆၀ ျပည့္ေႏွာင္းပိုင္းနဲ႔ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြ အေရာက္မွာေတာ့ ARPANET နဲ႔ X.25 စနစ္အပါအ၀င္ packet switch စံၫႊန္းသံုး ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္ေတြ ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီး UUCP လိုမ်ဳိး အမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ ကြန္ရက္စနစ္ေတြကိုလည္း အသံုးျပဳလာၾကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါ ေပမယ့္ ဒီစနစ္ေတြဟာ အမ်ဳိးအစားတူ ကြန္ရက္ေတြလိုပဲ အကန္႔ အသတ္နဲ႔ gateway ၾကားခံ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ အမ်ဳိးအစားမတူညီတဲ့ ကြန္ရက္စနစ္ေတြ တစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား အလြယ္တကူခ်ိတ္ဆက္မႈျပဳႏိုင္မယ့္ Internet protocol စံၫႊန္းကို အတည္ျပဳသတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ရာကေန တစ္ကမၻာလံုး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္မယ့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ ေပၚေပါက္လာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈေပးတဲ့ ကုမၸဏီ (ISP) ေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြအေရာက္မွာေတာ့ အင္တာနက္က ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ စီးပြားေရးနယ္ပယ္ေတြအထိပါ လႊမ္းမိုးေျခဆန္႔လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အင္တာနက္ေၾကာင့္ ကမၻာတစ္၀န္းမွာ ျဖစ္ပ်က္ေနတဲ့ အေၾကာင္းျခင္းရာေတြကိုပါ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ သိရွိလာႏိုင္ၿပီး မိတ္ေဆြသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႔လည္း အ႐ုပ္နဲ႔အသံအသံုးျပဳဆက္သြယ္ ေျပာဆိုမႈေတြ ျပဳလုပ္လာႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိနည္းပညာတိုးတက္မႈ အလားအလာေတြအရ အင္တာနက္ဟာ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနတဲ့ ျဖစ္စဥ္ႀကီးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စတဲ့ လူသားေတြ ရဲ႕ ဘ၀ကို ထင္ဟပ္ျပသႏိုင္တဲ့ အရာ တစ္ခုျဖစ္လာတာကို ေတြ႕ရ ပါတယ္။
အင္တာနက္မတိုင္မီကာလ
အင္တာနက္ကြန္ရက္ မေပၚေပါက္ေသးမီ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ ေတြနဲ႔ ၁၉၆၀ ျပည့္အေစာပိုင္းကာလေတြမွာ ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္မႈစနစ္ေတြဟာ အကန္႔အ သတ္နဲ႔ပဲ ရွိေနခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ တခ်ဳိ႕ကြန္ရက္ေတြမွာ Gateway နဲ႔ bridge ေတြ ၾကားခံအသံုးျပဳ ထားၾကေပမယ့္ က်ယ္ျပန္႔မႈမရွိေသးဘဲ အမ်ား အားျဖင့္ mainframe ကြန္ပ်ဴတာ ဗဟိုျပဳကြန္ ရက္ေတြကိုပဲ အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ျပရရင္ ဒီစနစ္ကို ပင္ဆယ္လ္ေဗးနီးယား ျပည္နယ္ Pittsburgh နဲ႔ အီလီ ႏြိဳက္ျပည္နယ္ Sullivan တို႔ရွိ ကြန္ပ်ဴတာေတြကို ခ်ိတ္ဆက္ကာ သုေတသနပညာရွင္ေတြ အလိုအေလ်ာက္ သီအိုရမ္သက္ေသျပမႈနဲ႕ ဉာဏ္ရည္တုစမ္းသပ္မႈေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ Project RAND အတြက္ အသံုးျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။ Packet switching မတူညီတဲ့ကြန္ရက္ေတြ တစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုၾကား ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ၁၉၆၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြမွာ အစျပဳခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ကာလေတြမွာ Donald Davies (NPL), Paul Baran (RAND Corporation) နဲ႔ Leonard Kleinrock (MIT) တို႔က packet switching စနစ္ကို တီထြင္ၿပီး လက္ေတြ႕အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါ တယ္။ တခ်ဳိ႕က အင္တာနက္ကြန္ရက္ဆိုတာဟာ ႏ်ဴကလီးယားနဲ႔ တိုက္ခိုက္ခံရတဲ့အခါမ်ဳိးေတြကေနကာကြယ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရာကေန ေပၚထြက္ လာတာျဖစ္တဲ့အေၾကာင္း ဆိုထားၾကေပမယ့္ ဘယ္လို အေထာက္အထားမွ မေတြ႕ရပါ ဘူး။ အမွန္မွာ အေစာပိုင္း ႏ်ဴကလီးယား ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္ေတြ အတြင္း message switch စနစ္ ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကတာသာျဖစ္ၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းကာလေတြမွာမွ packet switching နဲ႔ connectionless စနစ္ေတြကို သံုးလာခဲ့ တာျဖစ္ပါတယ္။ ARPANET တစ္ကမၻာလံုး လႊမ္းၿခံဳခ်ိတ္ ဆက္ေပးႏိုင္မယ့္ ကြန္ရက္တစ္ခု အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုးေသာ စိတ္ကူးကို J.C.R Licklider ဆိုသူက စတင္ စိတ္ကူးမိခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ““ကြန္ပ်ဴတာ အမ်ားအျပားအား တစ္ကမၻာလံုးအႏွံ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးထားႏိုင္မည့္ wide-band communication line မ်ား အသံုးျပဳလာႏိုင္ပါက လက္ရွိစာၾကည့္တိုက္မ်ားအတိုင္း လိုရာအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အလြယ္တကူရွာေဖြရယူေရးအတြက္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားသတင္းအခ်က္အလက္မ်ား သိမ္းဆည္းျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ရယူ ျခင္းတို႔အတြက္လည္း ပိုမိုအဆင္ ေျပလာႏိုင္မည္”” ဆုိၿပီး ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္း ေရးသားခဲ့ေသာ ၎၏ Man-Computer Symbiosis စာတမ္း၌ ေရးသား ေဖာ္ျပထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအေရာက္မွာ Licklider က DARPA လို႔ လူသိမ်ားတဲ့ အေမရိကန္ကာကြယ္ေရးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အဆင့္ျမင့္သုေတသန ပေရာဂ်က္မ်ားေအဂ်င္စီ အႀကီးအကဲျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီမွာ သူက Santa Monicaက ရွိ System Development Corporation, ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္ရွိ Project Genie, မက္ဆာခ်ဴးဆက္စက္မႈတကၠသိုလ္ (MIT) ရွိ Compatible Time-Sharing System ပေရာဂ်က္စတဲ့ ကြန္ရက္ ခုကို ေပါင္းစပ္ခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ အဆုိျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ ေနာက္ Robert Taylor u Licklider ရဲ႕ ေနရာကို ဆက္ခံၿပီး DARPA ရဲ႕ သတင္းအခ်က္ အလက္ စီမံခန္႔ခဲြမႈအႀကီးအကဲျဖစ္လာၿပီးေနာက္ MIT က Larry Roberts ဆိုသူကို ေခၚယူကာ ကြန္ရက္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ပါတယ္။ ပထမဆံုး ARPANET ခ်ိတ္ဆက္မႈကို ေလာ့စ္အိန္ဂ်လိစ္ရွိ ကာလီဖိုးနီးယားတကၠသိုလ္နဲ႔ စတန္းဖို႔ဒ္သုေတသနဌာနတုိ႔ အၾကား ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၃၀ မွာ စတင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ရက္ေန႔ အေရာက္မွာ Utah တကၠသိုလ္၊ Santa Barbara ရွိ ကာလီဖိုးနီး ယားတကၠသိုလ္တို႔ကိုပါ ထပ္မံခ်ိတ္ ဆက္လာႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္အေရာက္မွာေတာ host အေရအတြက္ ၂၁၃ ခုအထိရွိလာကာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ရက္ေပါင္း ၂၀ လွ်င္ host တစ္ခုက် တိုးတက္ လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီ အခ်ိန္ကစၿပီး ARPANET ဟာ ေနာက္ပိုင္းေပၚေပါက္လာမယ့္ အင္တာနက္ကြန္ရက္ႀကီးအတြက္ အဓိကနည္းပညာဗဟိုခ်က္မျဖစ္ လာခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာ္ေ၀းငလ်င္တိုင္းတာမႈစနစ္ (NOR-SAR), ဆီြဒင္ Tanum Earth Station နဲ႔ University College London တို႔ကလဲြၿပီး ဥေရာပအဖဲြ႕ အစည္းေတြအေနနဲ႔ X.25 ကြန္ရက္ စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမွာ ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ၾကပါဘူး။ ဆက္လက္ေဖၚျပပါမည္

အင္တာနက္ဂ်ာနယ္မွခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

 

blogger templates | Make Money Online