*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, March 14, 2010

ကဗ်ာ့အလင္း

သမန္းက်ား
သမုိင္းတဆစ္ခ်ဳိး အမ်ဳိးေမ့သူေတြလည္းရွိသလုိ

အမ်ဳိးေပ်ာက္ ဆုိးေၾကာက္သူေတြလည္းရွိတယ္

ငါဒုိ႔ ဘုိးေဘး ေရွးဘေ၀သဏီက

ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္း ကုိယ့္က်ငန္းႏွင့္

စံျမန္းခဲ့သည္ ၿမိဳ႕သုံးညီ

သမုိင္းထဲက က်ားရဲတေကာင္

ေလာက္ခ်ဳိင့္ထဲ့သြင္း ဆင္နဲ႔ႏွင္းခုိင္းသူေတြရွိသလုိ

အစာေၾကြး ေမြးရမည္ ဆုိတဲ့လူေတြလည္းရွိတယ္

အာရုဏ္က်င္း အလင္းမေရာက္ခင္

လရိပ္ေအာက္မွာ လမ္းသစ္ေဖာက္ရင္း

အစက ျပန္ေကာက္ရရင္ က်ားေတာ့က်ားပါ

ဒါေပမဲ့ သမန္းက်ား....ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

 

blogger templates | Make Money Online