*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Thursday, March 18, 2010

အစုိးရ


အစုိးရ ဆုိသည္မွာ တုိင္းျပည္တစ္ခု၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာအလံုးစံု ကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အလံုးစံု မဟုတ္ပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ တစ္ခုတည္းကို ေသာ္လည္းေကာင္း ကိုင္တြယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ (သို႕) အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္ ကိုဆိုလိုသည္။

အစုိးရ ဆုိတာ သုံးမ်ဳိးသုံးစားရွိသည္ဟု အေမရိကန္ သမၼတ အီဗရာဟင္ လင္ကြန္းကဆုိသည္။
(၁) ျပည္သူခ်စ္ေသာ အစုိးရ ၊
(၂) ျပည္သူေၾကာက္ေသာ အစုိးရ၊
(၃) ျပည္သူရြံရွာမူန္းတီးေသာ အစုိးရဟု ဆုိသည္။ ယေန႔ က်ားေပါက္တုိ႔ ႏုိင္ငံေတာ္ မႈးႀကီးတုိ႔ အဖြဲ႔သည္ မည္တုိ႔ေသာ အစုိးရ အဖြဲ႔မွာ ပါသည္ကုိ ကိုယ့္ ဖာသာ စဥ္းစားၾကည့္ၾကပါ
ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အစုိးရ ရွိလုိ႔ရွိမွန္း မသိတဲ့အစုိးရ

အစိုးရ တစ္ရပ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီရန္ လိုအပ္သည္။

  1. အုပ္ခ်ဳပ္ခံ ျပည္သူရွိျခင္း
  2. သံတမန္ ဆက္သြယ္မႈရွိျခင္း
  3. ျပည္သူတို႕က ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ထားျခင္း ႏွင့္
  4. အမိန္႕ေပးႏိုင္သည့္ အာဏာရွိျခင္းတို႕ ျဖစ္သည္။
အစိုးရ တစ္ရပ္ျဖစ္လာသည္ႏွင့္ အတူ တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကို ကိုင္တြယ္ကာ တိုင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူတို႕၏ အက်ိဳးကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အရ (ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒရွိလွ်င္) ထိန္းသိမ္း ေဖာ္ေဆာင္ရန္၊တိုင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ထိန္းသိမ္းရန္၊ျပည္သူတို႕၏ ျငိမ္းခ်မ္းမႈကို ေဖၚေဆာင္ရန္၊ မိမိႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ တာ၀န္ရွိေပသည္။
မင္းက်င့္တရား ဆယ္ပါးတြင္အခ်ဳပ္အားျဖင့္ -
၁။အလွဴေပးျခင္း၊
၂။သီလေစာင့္ျခင္း၊
၃။ေပးကမ္းခ်ီးျမႇင့္ျခင္း၊
၄။သိမ္ေမြ႕ျခင္း၊
၅။ၿခိဳးျခံျခင္း၊
၆။အမ်က္မထြက္ျခင္း၊
၇။သည္းခံျခင္း၊
၈။ေျဖာင့္မွန္ျခင္း၊
၉။ျပည္သူတို႔ႏွင့္မဆန္႔က်င္ျခင္း၊
၁ဝ။ျပည္သူကိုအခြန္အတုတ္ျဖင္ ့မညႇဥ္းဆဲျခင္း၊တုိ႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သေဘာအားျဖင့္ သက္ဦးဆံပုိင္မင္း ဟူ၍၊ အလုိရွိရာ ေဖာက္လြဲ ေဖာက္ျပန္ မျပဳျခင္း၊ သုိ႔မဟုတ္ မျပဳဝံ့ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

လူထုခ်စ္ၾကေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ား


ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္္ဆန္းအား Âပင္လုံၿမိဳ႕
၀င္မွ သွ်မ္းေက်ာင္းသူတဦး ပန္းစည္းဆက္ေနပုံဓါတ္ပုံ - yazakyaw.blogspot.com


Ãၿမန္မာႏုိင္ငံ ပထမဦးဆုံး သမၼတ သတုိးမဟာ သေရစည္သူ ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ေရႊသိုက္္ႏွင့္ မဟာေဒ၀ီစ၀္ နန္းဟိန္းခမ္း တုိ႔သည္ သွ်မ္းျပည္သူမ်ားပါမက ျမန္မာတႏုိင္ငံလုံးေလးစား ခ်စ္ၾကသည္à ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ျပည္သူႏွင့္ တသားထဲ ေရပက္ခံထြက္ေနပုံ

ဓါတ္ပုံ-peoplewinthrough.com


ေဒၚစုအား လူထုမွ Â
ေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆုိ
ႏုတ္ဆက္ေနၾကပုံ" ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔တစ္ခုဟာ လူထု ကိုစည္းရံုႏုိင္ရမယ္။လူထုကို ေခါင္းေဆာင္ ႏိုင္ရမယ္။ ေခါင္းေဆာင္ တယ္ဆိုတာလည္း စည္းရံုးသူမရွိဘဲ ေခါင္းေဆာင္ေနလို႔မရဘူး။ ဆိုင္းဘုတ္တင္ထားရံုနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ လို႔မရဘူး။ အျမဲတမ္းလႈပ္ရွားေနရမယ္။ "

" ဦး၀င္းတင္ "
 

blogger templates | Make Money Online