*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, April 25, 2010

မ်က္ရည္မ်ားႏွင့္ ေသြးသံၾကားက ရန္ကုန္သႀကၤန္ဤ ကမၻာေလာကႀကီး၌ ျဖစ္ၿပီးလွ်င္ပ်က္ရစၿမဲဟု ေလာကဓံတရားမ်ားရွိသလုိ ေမြးဖြားၿပီးလွ်င္ေသဆုံးၾကရမည္ မလြဲဧကံမုခ်ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေပမဲ့ ၂၀၁၀ ရန္ကုန္သႀကၤန္အၾကတ္ေန႔တြင္ ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ဗုံးေပါက္ေသဆုံးမႈမ်ဳိးလုိ ေသြးသံတရဲရဲ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ မဂၤလါပြဲသည္ ကမၻာမွာ ျမန္မာေဟ့လုိ ေပၚေပါက္လာေသာ အခ်ိန္မွစ၍ မည္သည့္ေခတ္မွ ဤေလာက္ဆုိးရြားမႈမ်ဳိဳး မရွိခဲ့ဘူးေပ၊ ယဥ္ေက်းလွ ပါသည္ဆုိေသာ ျမန္မာ့လူ႔အတုိင္းအ၀န္းသည္ ဤကမၻာ၌ ႀကီးစြာမွတ္တမ္းတင္ျခင္း အျဖစ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရမည္မလြဲေပ၊ မေရွးမေနာင္းမွာပင္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ တည္ေဆာက္စီမံကိန္းအနီး က်ိန္ခန္႐ွိ ေအး႐ွား ေ၀ါလ္ ကုမၸဏီတြင္း၌လည္း ဗုံးေပါက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရးျပႆနာသည္ လြယ္လြယ္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရႏုိင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္းျမင္ယူဆမိပါသည္။ သုိ႔ပါ၍ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအား လြဲမွားေသာ ပစ္မွတ္ထားျခင္းမ်ဳိးသည္ လူမဆန္စြာ ရက္စက္ ရုပ္မာမႈမ်ဳိးသာလွ်င္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလုိက္ရင္း ျဖစ္စဥ္အားလုံးကုိ ၿခဳံငုံ သုံးသတ္ၾကည့္ပါက ေရွးဆုိရုိးစကားျဖစ္ေသာ ေရႊသမင္းဘယ္ကထြက္္ ဆုိေသာစကားႏွင့္ ကုိက္ညီေနသည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။

က်ားေပါက္
 

blogger templates | Make Money Online