*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Wednesday, January 26, 2011

သွ်မ္း 2105 ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ခ်င္းမုိင္ ထုိင္းႏုိင္ငံခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


 

blogger templates | Make Money Online