*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Sunday, February 13, 2011

ၿပဳံးရယ္ဟား

*သေဘာမတူဘူး *
ေမြးၿပီး တစ္ႏွစ္ ေလာက္ၾကာမွ မိမိတုိ႔၏ သားသမီးမ်ား လမ္းစ ေလွ်ာက္ႏုိင္ ၾကၿပီး ႏြား၊ ျမင္း၊သုိး စသည့္ တိရစၦာန္တုိ႔၏ ကေလးမ်ားမူ မနက္ေမြးလွ်င္ ညေနပုိင္းတြင္ပင္ လမ္းစ ေလွ်ာက္ႏုိင္ ၾကသည္ကုိ ျမင္ၾကေသာ မိန္းမမ်ားက တရားမွ်တမႈမရွိဟု ယူဆကာ သိၾကားမင္းထံ အေရးဆုိရန္ ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တဖြဲ႔ကုိ ေစလႊတ္လုိက္ၾကသည္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မွာ မိမိတုိ႔ကုိ တိရစၦာန္မမ်ားႏွင့္ တတန္းတည္းထားေရး ျဖစ္သည္။
အဖြ႔ဲေခါင္းေဆာင္ မစိန္ပုအမည္ရွိ အသြက္ဆုံး အမ်ဳိးသမီးကုိ သိၾကားမင္း လက္ခံနားေထာင္သည္၊ က်န္ကုိယ္စာလွယ္ အဖြဲ႔၀င္မ်ားက အခန္းျပင္ပမွေန၍ နားစြင့္ေနၾကသည္၊ မစိန္ပု၏ ရွင္းျပခ်က္ကုိ ၾကားေသာခါ သိၾကားမင္းက ဤသုိ႔ေျပာသည္။
ကုိင္း မင္းတုိ႔ ျဖစ္ခ်င္တဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေစရမယ္၊ ဒါေပမဲ့ စည္းကမ္းခ်က္တခုထားမယ္၊ မိန္းမေတြဟာ တိရစၦာန္မ်ားနည္းတူ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ခါပဲ ေမထုန္မွီ၀ဲၾကရမယ္ ဤတြင္ အခန္းျပင္မွ
အမ်ဳိးသမီးမ်ား သံၿပိဳင္ ေအာလုိက္ၾကသည္။ စိန္ပုေရ သေဘာမတူနဲ႔ေဟ့

ေမာင္ေကာင္းထုိက္
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


 

blogger templates | Make Money Online