*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Friday, August 26, 2011

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ျခင္လုိက္တာ

အရပ္သားအစုိးရ လုိ႔ဆုိတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္း သိန္းစိန္ လက္ထဲသုိ႔ အာဏာလြဲေျပာင္း ေပးလုိက္ၿပီလုိ႔ ဆုိတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး သန္းေရႊက စိတ္မသက္သာျဖစ္ေန၍ ၎ကုိးကြယ္ေနသူ ေရွ႔ျဖစ္ ေနာက္ျဖစ္   ေဟာေနတဲ့ ေဗဒင္ႏွင့္ အထက္လမ္း၊ ေအာက္လမ္း ဆရာအား သူရွိေနတဲ့ အခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္ႀကီးကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ လုပ္ျခင္လုိက္တာဟု
ဘယ္လုိလုပ္ရင္ေကာင္းမလဲဟု ေမးလုိက္ရာ ထုိေဗဒင္ဆရာက ဘာမွသိပ္လုပ္စရာ မလုိပါဘူးဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး.. "ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတာ ဘ၀ကူးတာ ျမန္ျမန္ေျပာင္းလဲလုိက္ပါ "ဟု ဆုိေလသည္။

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


 

blogger templates | Make Money Online