*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, January 24, 2012

မုိးလႈိင္း ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခမ္းလႈိင္

 မုိးလႈိင္း ေစာ္ဘြားႀကီး စ၀္ခမ္းလႈိင္ ဗန္ေမာ္နယ္ ေရႊကူနယ္ မ်ားမွ သွ်မ္းမ်ားကုုိ ဦးေဆာင္က (စီစစ္ဆဲ့)
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


 

blogger templates | Make Money Online