*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, January 24, 2012

မင္းသား ေစာရန္ပုုိင္ႏွင့္ ေစာရန္ႏုုိင္

မင္းသား ေစာရန္ပုုိင္ႏွင့္ ေစာရန္ႏုုိင္ မင္းသား ႏွစ္ပါးသည္ အထက္ျမန္မာျပည္  စစ္ကုုိင္း အင္းနယ္မ်ားမွ သွ်မ္း ၊ဗမာ စသည္တုုိ႔ ဦေဆာင္ကာ နယ္ခ်ဲ႕ကုုိလုုိနီ (ေရွ႕လဆက္ရန္)ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 
 
 

blogger templates | Make Money Online