*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, July 21, 2009

ကြန္ပ်ဳတာဆုိင္ရာ

တရုတ္ေပသီး တြက္ခုံ

ကြန္ပ်ဳတာအစ ေပသီးက “ေပသီး”ကေန အေျခခံၿပီး .. လူေတြဟာ ဂဏန္းေပါင္းစက္ တီထြင္လာႏိုင္သည္အထိ .. ဉာဏ္ရည္ေတြ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ .. ။ အဲဒီ ဂဏန္းေပါင္းစက္ မွတစ္ဆင့္ .. မွတ္ဉာဏ္ (Memory) ပိုမိုေကာင္းမြန္ .. တြက္ခ်က္ (processing)ႏိုင္ေသာ ကြန္ပ်ဴတာေတြအထိ တီထြင္တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္ … ။


ကမၻာ႕ ပထမ ဦးဆုံးေသာ ကြန္ပ်ဴတာပုံ
ကြန္ပ်ဳတာဆုိတာ
တိုက္ရိုက္ အဓိပၸါယ္ ျပန္လ်ွင္ သခ်ာၤတြက္စက္ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ၎မွာ လ်ွပ္စစ္ စြမ္းအားနွင့္ သခ်ာၤ ပညာရပ္မ်ား အားအသံုးျပဳ၍ လုပ္ငန္း ရပ္မ်ားအား အဆင္ေျပ ေခ်ာေမႊ႔ လြယ္ကူေစရန္ ဖန္တီး ယူထားသည့္ စက္အမ်ဳိး အစား တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မွတ္တမ္းမ်ား သိမ္းဆည္းျခင္း (Datastorage) ၊ျပန္လည္ေခၚယူျခင္း (Retrive)၊အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းျခင္းနွင့္ထုတ္ယူျခင္း(l/O Device) ၊စဥ္းစား တြက္ခ်က္ေပးျခင္း (Calculate) တို႔အား လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလိုက္ အသံုးျပဳနိုင္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။ *အျပည္အစုံသုိ႔

- အင္တာနက္ ျဖစ္ေပၚလာမႈသမုိင္း *အျပည့္အစုံသုိ႔
- ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ သတင္းနည္းပညာ  *ဒီေနမွာႏွိပ္
- ကြန္ပ်ဴတာ က႑ *ဒီေနမွာႏွိပ္
- အဂၤလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓာန္ *ဒီေနမွာႏွိပ္
- မန္မာ- အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- ေဇာ္ဂ်ီျမန္မာေဖာင့္ ရခ်င္လွ်င္  *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- ဘေလာ့ဘ္လုပ္နည္း ရခ်င္လွ်င္ *ဒီေနမွာႏွိပ္
- ဘေလာ့ဘ္ တင္ပလိတ္မ်ားရခ်င္လွ်င္ Blog Templates *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- အျခားေဖာင့္မွ ေဇာ္ဂ်ီေဖာင့္သုိ႔ ေျပာင္းခ်င္ရင္ *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- ဂ်ီေထာ့ကုိ(gtalk )စခရင္(skin )လွလွေလးသုံးခ်င္ရင္*ဒီေနမွာႏွိပ္*
   ဒီေနမွာႏွိပ္(အျပာႏုေရာင္) 
- ကုိယ့္ပုံကုိ ပုံလွလွေလးလုပ္ခ်င္ရင္ -၁  *ဒီေနမွာႏွိပ္ *
- ကုိယ့္ပုံကုိ ပုံလွလွေလးလုပ္ခ်င္ရင္ -၂   *ဒီေနမွာႏွိပ္ *
- ကုိယ့္ပုံကုိ ပုံလွလွေလးလုပ္ခ်င္ရင္ -၃   *ဒီေနမွာႏွိပ္ *
- ကုိယ့္ပုံကုိ ပုံလွလွေလးလုပ္ခ်င္ရင္ -၄  *ဒီေနမွာႏွိပ္ *
- ကုိယ့္ပုံေလးေတြနဲ႔ logo/Icon ေလးလုပ္ခ်င္ရင္ *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- လုပ္ရွားေနေသာ ရုပ္ကေလးမ်ား Animation *ဒီေနမွာႏွိပ္
- သင္သုံးေနေသာ(password)လုံျခဳံမႈ ရွိရဲလား..စစ္ခ်င္ရင္ *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- ျမန္မာလက္ကြက္ ေလ့က်င့္ရန္ေနရာ *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- Photoshop ျမန္မာလုိေလ့လါဖုိ႔ *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- Photoshop ေလ့က်င့္ခန္း ၿပိဳင္ပြဲမ်ား *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- Free Software ဖရီးေဆာ၀ဲလ္မ်ား *ဒီေနမွာႏွိပ္ 
- portableapps အေပါ့စား ဖရီးေဆာ၀ဲလ္မ်ား *ဒီေနမွာႏွိပ္
- KP-3 နည္းပညာ *ဒီေနမွာႏွိပ္
- IT- အုိင္တီခရီးသည္ *ဒီေနမွာႏွိပ္
- IT- ေခတ္ပညာ *ဒီေနမွာႏွိပ္
- IT- Reshare Site *ဒီေနမွာႏွိပ္
- IT-မုိးထက္ျမင့္(နည္းပညာ) *ဒီေနမွာႏွိပ္
- IT-phoothar3 *ဒီေနမွာႏွိပ္
- Mone Tine- မုန္တုိင္း *ဒီေနမွာႏွိပ္

- အဂၤလိပ္- ျမန္မာ အဘိဓာန္-တုိက္ရုိက္  *ဒီေနမွာႏွိပ္
- မန္မာ- အဂၤလိပ္အဘိဓာန္ -တုိက္ရုိက္ -*ဒီေနမွာႏွိပ္ ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 

blogger templates | Make Money Online