*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, March 30, 2010

*သွ်မ္းႀကီး (ခ) တိုင္းလံု (ခ) တိုင္းယိုင္
သွ်မ္းႀကီးတို႔သည္ သွ်မ္းျပည္နယ္ အႏွံ႔အျပားတြင္ လည္းေကာင္း၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္ တို႔တြင္ လည္းေကာင္း ေနထိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သွ်မ္းၾကာ ဗမာျဖစ္ ဆို႔သည့္အတိုင္း သွ်မ္းမ်ားသည္ ဗမာ ျဖစ္ကုန္ၾကသည္လဲ ရွိသည္။ သွ်မ္းႀကီးတို႔သည္ အိုက္ေလာဝ္ Ai-Lao တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ႏွစ္ေထာင္ခန္႔က တရုတ္တို႔ကို စစ္ရွံဳးၿပီး သံလြင္ျမစ္၊ ဧရာဝတီျမစ္အတိုင္း စုန္ဆင္းလာခဲ့သူမ်ား ျဖစ္သည္။ နန္ေခ်ာင္ ေခတ္တြင္ သွ်မ္းႀကီးတို႔သည္ မိန္းမင္းဆက္ (Mong Dynasty) မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး နန္ေခ်ာင္ ထီးနန္းကို စိုက္ထူခဲ့ၾက သူမ်ားျဖစ္သည္။ လံုႏိုင္ငံေတာ္မွ လာေသာ သွ်မ္းမ်ား ျဖစ္သျဖင့္ တိုင္းလံု (သွ်မ္းႀကီး) ဟုေခၚသည္။ ံု သည္ သွ်မ္းစကားတြင္ ႀကီးသည္ ဟုအဓိပၸာယ္ရသည္။ ယိုင္ သည္လဲ ႀကီးသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသျဖင့္ သွ်မ္းႀကီးကို တုိင္းယိုင္ ဟုလဲေခၚသည္။ ၎တုိင္းလုံတုိ႔သည္ ဗုဒၶဘာသာသက္၀င္ ယုံၾကည္ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။သွ်မ္းႀကီး (ခ) တုိင္းလုံတုိ႔ သုံးစြဲေသာ ဗ်ည္းအကၡရာ

*အနာဂတ္သွ်မ္းလူမယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာကုိ ကာကြယ္ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရင္ အခ်င္းခ်င္း ရုိင္းပင္ကူညီ လက္တြဲလုပ္ကုိင္ ႏုိင္ၾကပါေစ။

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 

 

blogger templates | Make Money Online