*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, November 16, 2010

ေသကုန္ေတာ့မွာဘဲ

တခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႀကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ သားတပည့္ မ်ားသည္ ရုရွားမွ ပညာမ်ား သင္ၾကား၍ ျမန္ျပည္တုိ႔ ျပန္ေရာက္လာေသာ အခါ  မိမိတုိ႔ သင္ၾကားခဲ့ေသာ မ်ဳိးစပ္သားေဖါက္ ပညာရပ္မ်ားကုိ ျပန္လည္ပုိ႔ခ်ရန္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ လူထုမ်ားအား တအိမ္တေယာက္ မလာမေနရ ရြာသူႀကီးေနအိမ္သုိ႔ ေခၚယူစုထား၍ ရြာသားမ်ား ေရာက္ရွိ လာေသာအခါ ရုရွားျပန္၏ သပည့္တဦးမွ ၾကက္ဖအထီး အႀကီးႀကီး တေကာင္အား ေပြ႔ယူလာၿပီး ရြာသားမ်ားအား ဒီၾကက္ဖသည္ ဘယ္လုိေစ်းႀကီးေၾကာင္း ဘယ္လုိအခ်ိန္စီးေၾကာင္း ဘယ္လုိအျမန္ ႀကီးထြားႏူန္း ေကာင္းေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေျပာၿပီးလွ်င္ ဒီရြာက ႀကက္မေလးေတြႏွင့္ မ်ဳိးစပ္သားေဖါက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေနာက္အျခား  တပည့္တေယာက္မွလည္း  ၀က္တုိးတေကာင္ဆြဲယူလာၿပီး ေရွ႕ကလူေျပာသည့္အတုိင္း ဒီ၀က္တုိးသည္ ဘယ္လုိေစ်းႀကီးေၾကာင္း ဘယ္လုိအခ်ိန္စီးေၾကာင္း ဘယ္လုိအျမန္ ႀကီးထြားႏူန္းေကာင္းေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၿပီးလွ်င္ ဒီရြာက ၀က္မေလးေတြႏွင့္ မ်ဳိးစပ္သားေဖါက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ၿပီးေနာက္ တေယာက္က ႏြားတုိး တေကာင္းျပန္ဆြဲယူလာ၍ ယခင္ေျပာၿပီးသူေတြအတုိင္း ဒီႏြားတုိးသည္ ဘယ္လုိေစ်းႀကီးေၾကာင္း ဘယ္လုိအခ်ိန္စီးေၾကာင္း ဘယ္လုိအျမန္ ႀကီးထြားႏူန္းေကာင္းေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာၿပီးလွ်င္ ဒီရြာက ႏြားမေလးေတြႏွင့္ မ်ဳိးစပ္သားေဖါက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေလသည္။ ထုိသူ သုံးဦးစလုံးေျပာၿပီး ေနာက္တြင္ ရြာသူႀကီး၊ ရုရွားျပန္ႏွင့္ ရုရွားပညာရွင္ ရုရွားလူမ်ဳိး အေကာင္ႀကီးႀကီး ထြားထြားတဦးႏွင့္ ၎တုိ႔သုံးဦး အိမ္ေပၚမွာ ဆင္းလာရာ ရြာသူႀကီးမွ ရြာသားမ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးမည္ဟု ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ရြာသား လူအုပ္ထဲမွ အဖြားႀကီး တဦးထေအာ္ လုိက္သည္မွာ ဒါႀကီးဘာ မ်ဳိးစပ္ရလုိ႔ကေတာ့ က်ဳပ္တုိ႔ရြာက အပ်ိဳမေလးေတြေတာ့ အားလုံးေသကုန္ေတာ့မွာပ...ဟုဆုိေလသည္


ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


 

blogger templates | Make Money Online