*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Wednesday, January 26, 2011

သွ်မ္း 2105 ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဓါတ္ပုံ ဗြီဒီယုိ

သွ်မ္း 2104 ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္ ဓါတ္ပုံ ဗြီဒီယုိ  *"۩"*


သွ်မ္းျပည္ေတာင္ႀကီး *"۩"* သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပုိင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ *"۩"*ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
*"۩"*


  
စကၤာပူ *"۩"*
ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕ *"۩"*

 SSA ထမ္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ လြိဳင္တုိင္းလဲင္း No 1 *"۩"*

 SSA ထမ္းခ်ဳပ္ နယ္ေျမ အမွတ္(၆) စစ္ေဒသ No 2 *"۩"*
 ခ်င္းမုိင္ခရုိင္ ပိန္းလုံေဒသ
 No 1 *"۩"* No 2 *"۩"*
 
SCA-UK *"۩"*


USA California *"۩"*


Malaysia *"۩"*


Iowa,USA.MPG *"۩"*ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 


 

blogger templates | Make Money Online