*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Friday, March 25, 2011

ၿပဳံးရယ္ဟား

*ျဖစ္တတ္ပါတယ္*
တခါက ညအခ်ိန္တြင္ ေထာက္လွမ္း ေရးတာ၀န္ျဖင့္ တပ္သား ႏွစ္ေယာက္သည္ တဖက္ရန္သူ စခန္းရွိရာသုိ႔ ၀မ္းလ်ားေမွာက္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ ရုတ္တရက္ တေယာက္က ေျပာသည္။ 

ထြီး၊ ငါ့လက္ႏွစ္ဘက္စလုံး ေခြးေခ်းပုံကုိ တက္ဖိမိတယ္၊ ဒုကၡပါပဲ

က်န္တေယာက္က ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္သည္။ ဒုကၡေတြ႔သူက ၎ကုိ ဟန္႔သည္။  ရွဴး၊တုိးတုိး ”    ဤသုိ႔ေျပာၿပီး၊ ေဖၚျဖစ္သူ၏ ပါးစပ္ကုိ လက္ႏွင့္လွမ္းပိတ္လုိက္သည္။…

ေမာင္ေကာင္းထုိက္

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 

blogger templates | Make Money Online