*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Tuesday, May 10, 2011

ျဖစ္တတ္ပါတယ္

တခါက ညအခ်ိန္တြင္ ေထာက္လွမ္းေရးတာ၀န္ျဖင့္ တပ္သားႏွစ္ေယာက္သည္ တဖက္ရန္သူ စခန္းရွိရာသုိ႔ ၀မ္းလ်ားေမွာက္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ခ်ဥ္းကပ္လာသည္။ ရုတ္တရက္ တေယာက္က ေျပာသည္။ ထြီး၊ ငါ့လက္ႏွစ္ဘက္စလုံး ေခြးေခ်းပုံကုိ တက္ဖိမိတယ္၊ ဒုကၡပါပဲ
က်န္တေယာက္က ဟက္ဟက္ပက္ပက္ ရယ္သည္။ ဒုကၡေတြ႔သူက ၎ကုိ ဟန္႔သည္။ ရွဴး၊တုိးတုိး ဤသုိ႔ေျပာၿပီး၊ ေဖၚျဖစ္သူ၏ ပါးစပ္ကုိ လက္ႏွင့္လွမ္းပိတ္လုိက္သည္။…

ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 

blogger templates | Make Money Online