*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Monday, October 12, 2009

ကဗ်ာ့အလင္း

လက္၀ဲသုႏၵရ ဂႏၱ၀င္
စစ္နည္းဗ်ဴဟာ ဘယ္လုိသာလည္း
စဲြကုိင္လက္နက္ ဘယ္လုိထက္လည္း
ျပည္သူ႔ႏွလုံး မသိမ္းၾကဳံးလွ်င္၊
ျပည္သူ႔စြမ္းအား မကုိးစားလွ်င္
ဓားသြားလည္းေၾကြ၊ လွံလည္းေခြအံ႔"۩
သင္ေသသြားေသာ ေဇာ္ဂ်ီ

ေ၀း၍သာေ၀း
 
အကယ္၍သာ
 
သမန္းက်ား
 
ပင္လုံမ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားဆီသုိ႔
စကားခြန္းဆင့္ ၊ ပါးလုိက္ခ်င္၏
သင္ဖြားေသာေျမ ၊ ငါတုိ႔ေျမကား
ပေ၀ေရွးက ၊ ဇာတိလွခဲ့။
ဘ၀ရွည္လမ္း၊ ဒုကၡျပြမ္းလည္း
ထုံးတမ္းဓေလ့ ၊ သင္မေမ့ႏွင့္
ဂုဏ္ဓနယွဥ္ ၊ မာန၀င္၍
သင္ႏွင့္တူဖြား ၊ သင့္ေသြးသားကုိ
ခြဲျခားႏွိမ့္ခ် ၊ မရုင္းပ်ႏွင့္။
ငါတုိ႔ေျမ၌
မ်ဳိးေဆြဘာသာ ၊ သာသနာႏွင့္
စဥ္လာဓေလ့ ၊ ေပ်ာ္ၾကည္ေမြ႕၍
ခ်မ္းေျမ႕သာေတာင္း ၊ က်န္ခဲ့ေကာင္းသည္
မ်ဳိးေကာင္းရင္ ႏွစ္ပီသေစ။
-------
စုိင္းေဆးႏြမ္ (ဟုမၼလင္း)ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္  

blogger templates | Make Money Online