*အနာဂတ္လူငယ္မ်ား မိမိအမ်ဳိးသားဂုဏ္ ေဖၚေဆာင္ႏုိင္ၾကပါေစ*

Thursday, October 1, 2009

TAI ဟုေခၚေသာ သွ်မ္းမ်ား သမုိင္းအက်ဥ္း


သမုိင္းဆုိသည္မွာ

သမုိင္း ဟူသည္ သကၠ႗(ပါဠိ) ဘာသာ အရ ကၠတဟာသ ဟူ၍ ဆုိ၏။ ျမန္မာလဘာသာ အဆုိအရ သိသမွ် သတိရေသာ အေၾကာင္း အရာမ်ားကုိ အစဥ္အဆက္ မွတ္သားရ လြယ္ကူေစရန္ မွတ္တမ္း တစ္ရပ္ ေရးမွတ္ တည္ရစ္သည္ဟူ၍
---------------------------------------
TAI ဟု ေခၚေသာသွ်မ္း သမုိင္း အက်ဥ္း
တရုတ္ကဖိ သွ်မ္းကအိ
တရုတ္ျပည္ႀကီး ဟူ၍ တသီးတျခား ထင္းရွား မျဖစ္ေပၚ ေသးမီ ေရွးကာလ ျမစ္၀ါ ေတာင္ဘက္ တရုတ္ျပည္ အလယ္ပုိင္းတြင္ တရုတ္တုိ႔က Pang (ပန္) သုိ႔ မဟုတ္ Pong (ပုံ) ေခၚေသာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး ရွိခဲ့ဘူးသည္။(တုိ႔သွ်မ္းျပည္ 53) *"۩"*
-------------------------------------------------------------------------------


**"အထက္ျမန္မာျပည္ ေျမွာက္ပုိင္း သွ်မ္းမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား"**

AD -1311မုိင္းေမာ၀္ ေခတ္တြင္လည္း မုိင္းေမာ၀္ သွ်မ္းျပည္ေထာင္စု ဧကရာဇ္ ႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ မုိးေကာင္း (Mo Gaung ) မုိးညွင္း (Mo Hnyin) ေကာ္လင္း၀င္းသုိ တုိ႔မွတဆင့္ အခြန္ ဘ႑ာဆက္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ တုိင္းခႏၲီး၊ တုိင္းလွ်ဲန္ (သွ်မ္းနီ) တုိင္းကတူး (သွ်မ္းကတူး) တုိင္းကနန္း (သွ်မ္းကနန္း) တုိ႔သည္ မိမိ၏ ဘုရင္(စ၀္ဖွလုံ) မ်ားျဖင့္ ျပည့္စုံ ခုိင္မာေသာ သွ်မ္းလူမ်ဳိး မ်ားအျဖစ္ အရွည္သျဖင့္ ရပ္တည္ ခဲ့ပါသည္။ “တုိင္းခမ္းတီး၊ တုိင္းလွ်ဲန္၊ တုိင္းကတူး၊ တုိင္းကနန္း တုိ႔၏ဇစ္ျမစ္သည္။ ေမာသွ်မ္း ျပည္ႀကီီး စယ္လန္႔မွ ေမာသွ်မ္း တုိင္းေန အုပ္စုႀကီးမွ သွ်မ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ မြန္ဂုိလြိဳက္ အႏြယ္၀င္ျဖစ္ေသာ Tai (ေခၚ)သွ်မ္း မ်ဳိးႏြယ္စုႀကီးသည္ အာရွတုိက္ အေနာက္ပုိင္း အလယ္ပုိင္းတြင္ ေပါက္ဖြားၿပီး ယခုတရုတ္ျပည္ ျပည္မတြင္းသုိ႔ ၀င္ေရာက္ကာ အေျခခ်ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိမွ အာရွတုိက္ေရွ႕ေတာင္ေဒသ အႏွံ႔အျပားသုိ႔ပ်ံႏွံ႔လာခဲ့သည္။ *"۩"*


**-ဥတၱရေစာျဖဴရဲ႕ ေပ်ာက္္ဆုံးသြားေသာ ေရႊၿမိဳ႕ေတာ္ *"۩"*


**-ပါးစပ္ရာဇ၀င္မဟုတ္ခဲ့ပါ *"۩"*


**-ကံအေၾကာင္းမလွခဲ့တဲ့ ေစာမြန္လွ *"۩"*


**-သွ်မ္းနီေစာဘြားမ်ားေခတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး *"۩"*


**-သွ်မ္းနီေစာဘြား မင္းဆက္မ်ား *"۩"*


**-သွ်မ္းနီၿမိဳ႕မ်ားအေၾကာင္း *"۩"*


**-ကဒူး၊ ကနန္းတုိ႔ဌာေန *"۩"*


**-သွ်မ္းနီတု႔ိဌာေန ရတနာေျမ *"۩"*


**-သွ်မ္းလူမ်ဳိးအေၾကာင္း သုေတသန ညီလာခံႏွင့္ျပပြဲ *"۩"
-----------------------------------------------------------
သွ်မ္းလူမ်ဳိးစုမ်ားအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း *"۩"


မုန္တုိင္းၾကားက သွ်မ္းစာေပ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ *"۩"*

ျမန္မာႏုိင္ငံ သမုိင္းတြင္ ျမင္စုိင္း၊ ပင္းယ၊ အင္း၀၊ ကုန္းေဘာင္ ဟူ၍ ေခတ္ႀကီးမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ရာ သွ်မ္းလူမ်ဳိးမ်ား လႊမ္းမုိးႀကီးစုိးေသာ ေခတ္မ်ား  *"۩"*

    
သက္ဦးစံပုိင္ ပေဒရာဇ္ေခတ္ ေစတလုံး ပုိင္ရွင္မ်ား၏
မြန္ ျမန္မာ သွ်မ္း သုံးပြင့္ဆုိင္ အားၿပိဳင္မႈ ႀကီးသည္ *"۩"*

မန္မာႏုိင္ငံ လြတ္ေျမာက္ေရး သမုိင္းတြင္ အထင္ကရ အဓိကအခန္း က႑ တြင္ပါ၀င္ေသာ ရဲေဘာ သုံးက်ိပ္ႏွင့္ ရဲေဘာ္သုံးက်ိပ္၀င္ သွ်မ္းအမ်ဳိးသားမ်ား အေၾကာင္း *"۩"*
 
ခ်စ္ေသာ စာဖတ္ပရိသတ္ႀကီးအား အစဥ္သျဖင့္ ေလးစားလွ်က္ 
 

blogger templates | Make Money Online